Onze cementchape is algemeen de best gekende dekvloer bij particulieren en zelfs professionelen in de bouwsector. Dit type chape kan zowel binnen als buiten (bvb. als onderlaag voor uw terrastegels) gebruikt worden. 

 

Wat u moet weten

 

In het geval u een plat dak hebt aan uw woning, kan er een hellingschape geplaatst worden tijdens de ruwbouwwerken. Deze chape wordt in afwatering geplaatst in de richting van de op voorhand afgesproken plaats van de tapgaten.  Op deze hellingsbeton (zoals hij ook wel eens  omschreven wordt) plaatst uw dakwerker dan een dampscherm, isolatie en een afdichtingslaag (roofing, EPDM,..) om uw dak te isoleren en waterdicht te maken. 

Bij het plaatsen van de chape, zowel binnen als buiten, houden wij steeds rekening met de dikte van uw tegels plus de nodige dikte van lijm. Zo komt uw eindafwerking steeds perfect tot de opgegeven hoogte, zonder hoogteverschillen in de afgewerkte vloer.

Tegenwoordig wordt cementchape bijna altijd voorzien van wapening. Meestal zijn dit gegalvaniseerde staalnetten van 2 mm dikte. Een dikkere variant  van 3 mm of 4 mm dikte kan uiteraard ook.  Deze wapening wordt door ons volgens de regels van de kunst geplaatst, waardoor het risico op krimpscheuren gevoelig verkleint.  Ook het beperken van te grote vlakken door middel van krimpvoegen of uitzetvoegen igv. aanwezige vloerverwarming draagt hiertoe bij.

Bij cementgebonden dekvloeren kunnen wij een product toevoegen  waardoor de droogtijd aanzienlijk zal verkorten en er zo sneller kan overgegaan worden tot afwerking van de woning. 

Cementchape is minder sterk dan een anhydriet-vloeichape,  waardoor deze minder geschikt is als ‘werkvloer’ als deze na plaatsing nog intensief op  gewerkt en belopen zal worden.  

Ook bij vloerverwarming moet deze chape dikker gelegd worden (minimum 7 cm dikte) en moeten er meer uitzettingsvoegen geplaatst worden in vergelijking met een vloeichape. Cementgebonden dekvloeren hebben ook een hogere krimpfactor tijdens het drogingsproces.